U bent hier

Over het Maritiem Programma van de Rijksdienst

Om zorg en verantwoordelijkheid voor het maritieme erfgoed te verankeren in het erfgoedbestel heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, in opdracht van de minister van OCW, het Maritiem Programma opgericht en uitgevoerd. Van 2012 tot 2016 had dit programma als doel om kennis, onderzoek, beleid, samenwerking en educatie op het gebied van maritieme archeologie in Nederland een stevige basis te geven. Het Maritiem Programma heeft zich op allerlei manieren ingezet om meer aandacht te krijgen voor het maritieme aspect van archeologie en cultureel erfgoedbeheer. Gereedschappen zijn ontwikkeld, zoals een geografisch informatiesysteem (GIS) voor maritieme vindplaatsen. Ook is er gewerkt aan het ontwikkelen van methoden en technieken ten behoeve van beheer en beleid van onderwater erfgoed. Deze kennis over maritiem erfgoed is toepasbaar gemaakt en gericht beschikbaar gesteld voor gemeenten, amateurarcheologen, waterschappen, provincies en Rijkspartners. Denk daarbij ook aan handreikingen, brochures, voorbeeldregels en kaartensets. Al deze kennisproducten zijn online en op dit platform te vinden.

Maritiem erfgoed: lijntaak van de Rijksdienst

Het Maritiem Programma maakte gebruik van een structureel budget van €210.000,-, het bedrag dat jaarlijks door de rijksoverheid is begroot voor beheer van maritiem erfgoed in Nederland. Om die zorg door te laten gaan na afloop van het Maritiem Programma is deze opdracht ondergebracht in de lijnorganisatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De afdelingen Strategie & Internationaal en de directie Kennis & Advies (de afdeling Archeologie en regio's) zijn nu het eerste aanspreekpunt voor gemeenten, provinices, rijkspartners, koepelorganisaties amateurarcheologen en anderen die primair verantwoordelijk zijn voor de zorg voor ons maritiem erfgoed. De InfoDesk van de Rijksdienst (info@cultureelerfgoed.nl, 033 4217456) kan u in contact brengen met een van de experts die vanuit de eerdergenoemde afdelingen verantwoordelijk zijn voor maritiem erfgoed.

Beheer maritiem erfgoed overzee

Het beheer van maritiem erfgoed overzee was als afzonderlijke opdracht opgenomen in het Maritiem Programma. Dit onderdeel wordt in een nieuw programma voortgezet en als onderdeel van het Gedeeld Cultureel Erfgoed programma van de Rijksdienst. Deze programma's zijn gestoeld op het internationaal cultuurbeleid 2017-2020 zoals dat vorig jaar door minister Bussemaker (OCW) en Koenders (BuZa) in een nieuw beleidskader aan de Tweede Kamer is voorgelegd.