U bent hier

Pilot maritiem erfgoed in Zeeland gestart

donderdag 11 mei 2017 - 22:02

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en gemeente Schouwen-Duiveland zijn een proef gestart in de Oosterschelde waarmee de inzet van sportduikers en amateur archeologen voor beheer van maritiem erfgoed wordt onderzocht. Duikers van het Nehalennia Archeologisch Duikteam gaan de komende tijd archeologische vindplaatsen onderwater in kaart brengen, onderzoeken en monitoren.

Inzet sportduikers

De proef moet ervoor zorgen dat erfgoed onderwater in beeld wordt gebracht . Wrakken en objecten kunnen bijvoorbeeld door stromingen bloot komen te liggen, of aangetast worden door de paalworm die het hout wegvreet. Sportduikers worden ingezet om deze vindplaatsen te monitoren en hebben toestemming om, in samenspraak met de overheid en onder strenge voorwaarden, objecten mee naar boven te nemen voor verder onderzoek.

De uitkomsten van de proef helpen de gemeente om het beleid voor beheer en bescherming van maritiem erfgoed beter vorm te geven. De deelnemende partijen van deze pilot zijn de Provincie Zeeland, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), gemeente Schouwen-Duiveland en gemeente Noord-Beveland, het Nehalennia Archeologisch Duikteam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Meerdere pilots voor maritiem erfgoed

Vanuit het Maritiem Programma van de Rijksdienst (2011 - 2016) is ingezet op het verbeteren van samenwerking tussen de overheid en sportduikers, binnen de nieuwe Erfgoedwet uit 2016. Met deze pilots wordt onderzocht wat de beste vorm daarvoor is. In dit kader werden ook al eerder bij Texel (Waddenzee) en op de Noordzee vergelijkbare projecten gestart. De proeven lopen tot 1 juli 2017.

Reacties