U bent hier

Rapportage Capaciteitsopbouw Suriname 2016

Suriname heeft momenteel behoefte aan een goede infrastructuur voor maritiem en onderwater cultureel erfgoed beheer. Met maritiem wordt de relatie tussen mens en water als verbindend element bedoeld. Dit houdt in dat maritieme archeologische vindplaatsen zich zowel op het land als onderwater kunnen bevinden. Onderwater cultureel erfgoed bevindt zich echter uitsluitend onderwater.

Een verantwoord beheer van het maritiem (en onderwater) erfgoed in Suriname is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van Suriname zelf en kan een positief effect hebben op het creëren van identiteit. Al eeuwenlang heeft het land een innige relatie met het stelsel van wateren – rivieren, kanalen, kreken, meren en de zee en is zij daar voor een groot deel doorgevormd. Nederland heeft vanwege haar verleden als kolonisator een innige relatie met Suriname en het daar aanwezige erfgoed. Een verantwoord beheer is dus ook voor Nederland positief.

In het kader van het Gedeeld Cultureel Erfgoed Programma zal er door de RCE gekeken worden of er een voorzichtige basis daarvoor kan worden gelegd. Dit kan gelegd worden doormiddel van capaciteitsopbouw (begeleiding studenten Anton de Kom Universiteit), overleg met mogelijke partners om tot samenwerking te komen, duikacties bij het Brokopondomeer en aan de Surinaamse Kust om de kansen voor onderwateronderzoek te testen.

Vanuit het GCE-Programma is capaciteit vrijgemaakt en budget opgesteld om te helpen bij het opzetten van een archeologiebeleid en een extra inzet gepleegd om ook het maritiem en onderwater erfgoed beheer van de grond te krijgen.

Het doel is om te helpen bij het maken van een start voor maritiem archeologisch erfgoed beheer in Suriname. Hiervoor wordt met het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur gesproken over beleid en wetgeving. Ook wordt er met de Maritieme Autoriteit Suriname en de Kustwacht gesproken over eventuele samenwerking tussen overheid. Verder wordt er gesproken met de Anton de Kom Universiteit over capaciteitsopbouw. daarnaast zal er gezocht worden naar aanhakingspunten voor de maritieme archeologie die direct maatschappelijk belang hebben, zoals de kustverdediging tegen erosie.

In dit kader zullen Twee studenten van de Anton de Kom universiteit in samenwerking met de Faculteit Humaniora, departement Geschiedenis van die universiteit worden klaargestoomd om de uitvoering te kunnen doen, zoals het in kaart brengen van het maritiem erfgoed en het uitvoeren van verkenningen en waarderingen. Een deel van de deze capaciteitsopbouw is reeds gedaan tijdens de UNESCO cursus voor de onderwaterarcheologie in de Cariben op St. Eustatius in 2014, waar de twee studenten, Guno Kenneth Phagu en Dharwiendre Rambharosa initiële training hebben gehad. Op dit moment schrijven zij hun bachelors scriptie en worden daarbij ook door de Universiteit Leiden geholpen. Beoogd is om de twee voor hun Master opleiding naar Leiden te krijgen in februari 2016.

Deze rapportage is het verslag van een bezoek dat Martijn Manders en Tanja Pawirodirjo hebben gebracht aan Suriname waarbij met het bovenstaande doel voor ogen, verschillende bezoeken zijn gebracht aan mogelijke partners die betrokken kunnen worden bij het opzetten van een platform voor onderwater archeologisch onderzoek en maritiem (erfgoed) beheer en de capaciteitsopbouw.

Bekijk Rapport>

Reacties