U bent hier

Over dit platform voor maritiem erfgoed

Martijn Manders, Programmaleider Maritiem erfgoed

Welkom op dit platform dat is opgericht om u te informeren over maritiem cultureel erfgoed beheer en onderzoek, maar ook om daarover met elkaar in gesprek te gaan en uit te wisselen. We nodigen u uit om uw kennis over maritiem erfgoed en ervaringen hier te delen.

Het erfgoedbeheer in Nederland is de afgelopen jaren sterk veranderd: van een centraal georganiseerde en dus van bovenaf geregisseerde planning en uitvoering, naar een gedecentraliseerd stelsel waarbij meer en meer  groepen belanghebbenden een stem en een rol hebben gekregen. Dit is in lijn met o.a. de Faro Conventie uit 2005

Gemeenten en provincies zijn op het land in veel gevallen het eerste aanspreekpunt voor wat betreft het beheer van erfgoed. Dat geldt ook voor onderwater vindplaatsen. Maar is iedereen daar wel goed genoeg op voorbereid? En geldt dat ook voor alle plekken in Nederland? Het beheer van het onderwater cultureel erfgoed is een complexe zaak. Wanneer we met elkaar voor een goede toekomst voor dit erfgoed willen zorgen, dan moeten we hier met elkaar over in gesprek gaan en de relevante gegevens die we hebben met elkaar delen.

In 2011 merkte toenmalige staatsecretaris voor Cultuur, Halbe Zijlstra al op dat het beheer van het maritiem en onderwater cultureel erfgoed achterliep op het land. Onderzoek had uitgewezen dat dit type erfgoed soms niet herkend of genegeerd werd , en dat er onvoldoendeaandacht voor was. Dit is met het  Maritiem Programma van de RCE (2012-2016) voor een groot deel ingehaald, maar we zijn er nog niet.

Op het moment van schrijven (20 december 2016), zijn we slechts een paar dagen verwijderd van het afsluiten van het Maritiem Programma. Op 31 december 2016 houden we ermee op. Het maritiem en onderwater cultureel erfgoedbeheer en onderzoek zal verder worden opgepakt in de lijn van de RCE. Al in maart 2016 zijn we begonnen met inbedding door  medewerkers in de afdelingen Kennis, de Regio en  Strategie en Internationaal toe te rusten met specifieke kennis over maritiem erfgoed. Daar kunt u dan ook nu en in de toekomstterecht. De gegevens, gereedschappen en de kennis die tijdens het maritiem programma zijn geproduceerd zijn ondergebracht in deze website. Veel antwoorden op uw vragen zult u hier al kunnen vinden.

Opbouw website

Het platform is ingedeeld in verschillende thema’s: Maritiem Erfgoed Nederland, Adviseren, Beleid, Wetgeving & Handhaving, Onderzoek, Digitaal, Duiken & Duikveiligheid, Internationaal en Kennis & Opleiding. Middels een hoofdintroductietekst en verscheidene links wordt een grote hoeveelheid aan informatie over deze hoofdthema’s aan u verschaft.

Kennisproducten staan onder het kopje  ‘KENNIS’. Deze zijn onderverdeeld als Artikelen, Publicaties, Rapporten, Films, Kaarten, Links, Scripties, Opleidingen en Projecten.

U kunt lid worden via de  ‘ALGEMEEN’ pagina en via de  ‘LEDEN’ pagina kunt  u de andere leden vinden. Ook , kunt u lid worden van een groep of zelf een groep aanmaken. waarin kennis kan worden gedeeld met andere platformleden. Een discussieforum is beschikbaar op ALGEMEEN, waar ook de nieuwtjes gepubliceerd worden.

Het is dus uitdrukkelijk de bedoeling om met elkaar de website dynamisch te maken en te houden. Als er iets nieuws is, wordt dit door de community manager op het platform gepubliceerd. Maar ook de leden, en dus ook u als u zich registreert, kunnen verzamelde informatie hier delen. Uw mening over het platform is van harte welkom, maar ook zeker over inhoud en issues kunnen we hier met elkaar discussiëren.. Samen kunnen we het platform Maritiem-erfgoed.nl tot een succes maken! Ik wens u veel leesplezier en vruchtbare discussies toe.

Het maritiem gemeenschappelijk erfgoed beheer en het beheer van de Nederlandse schepen in het buitenland worden in een apart programma voortgezet. Hiervoor wordt te zijner tijd ook een platform voor gemaakt. Hou het in de gaten!    

Martijn Manders

Programmaleider Maritiem erfgoed

Reacties