U bent hier

Illegale berging schepen in de Javazee

Hr. Ms. De Ruyter in 1936

Het woord favoriet is op mijn maritieme erfgoed site niet echt van toepassing. Het gaat om de schepen van de Koninklijke Marine die zijn gezonken tijdens de Slag om de Javazee in 1942 tegen de Japanse marine. De zeeslag werd verloren door de geallieerden en resulteerde in de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. En de Japanse suprematie over heel Oost-Azië. Meer dan 2300 Nederlandse opvarenden kwamen om als gevolg van deze zeeslag. De gezonken schepen in de Java Zee zijn maritiem cultureel erfgoed en oorlogsgraf tegelijkertijd. 
illegale berging  
In 2016 werd tijdens een routine duiktocht op de site ontdekt dat twee van de schepen, Hr. Ms. De Ruyter en Hr. Ms. Java, volledig waren  verdwenen. Een derde schip de Hr. Ms. Kortenaer lag er nog deels maar was zwaar beschadigd. Het voorval werd gemeld aan de Nederlandse overheid waarop een onderzoek werd uitgevoerd door de Koninklijke Marine en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het lijkt er sterk op dat de wrakken illegaal zijn geborgen, voor gesloopt en het schroot per kilo verkocht.
Java zee schepen; WO II erfgoed en oorlogsgraf
Het verdwijnen van Hr. Ms. De Ruyter en Hr. Ms. Java is een klap voor Nederland en de nabestaanden van de gesneuvelden. De verdwenen schepen vertegenwoordigden  een belangrijke historisch waarde verloren maar waren vooral ook een laatste rustplaats en oorlogsgraf voor de 2300 gesneuvelde marine mensen.
De reden dat ik zoveel waarde hecht aan deze bijzondere maritieme erfgoedsite is dat mijn overgrootvader en overgrootmoeder in Nederlands-Indië woonde. Mijn overgrootvader diende daar als officier bij de Koninklijke Nederlands Marine. Ik ben behoorlijk verontwaardigd over het feit dat we niet in staat waren de overblijfselen te beschermen van degenen die hun leven gaven om ons te beschermen. 
Het voorval in de Java Zee is een duidelijke reminder waarom het zo belangrijk is om onze erfgoedsites over zee te monitoren en te bewaken. Economische belangen en verleiding om sites te exploiteren zijn groot. Om illegale bergingen in de toekomst te voorkomen, zou de Nederlandse overheid meer kunnen samen werken op het gebied van erfgoedbeheer en – bescherming  met landen in de betreffende regio. Ook bewustzijn versterken bij de plaatselijk bevolking helpt om kwetsbare erfgoed sites te beschermen.

Reacties