U bent hier

De kustvaarder Noordborg favoriete erfgoed van Siemon Tuik

De kustvaarder Noordborg is mijn favoriete maritiem erfgoed omdat het de laatste kustvaarder in zijn soort is. Door de wederopbouw en de economische opleving die daarbij gepaard ging groeide de Nederlandse kustvaartvloot in de zestiger jaren in aantal naar bijna 1000 schepen. De ‘coaster’, zoals die langs het Winschoterdiep was ontwikkeld, bleek een succesvol zeeschip dat evengoed de kleinste ‘sliksloten’ kon bevaren. Wat dat betreft was het een waardige opvolger van de in de Middeleeuwen in hetzelfde gebied ontwikkelde kogge.

De Noordborg was één van de veertien zusterschepen die in opdracht van E. Wagenborg’s Scheepvaart & Expeditiebedrijf N.V. in Delfzijl tussen 1957 en 1964 zijn gebouwd. Het schip is gebouwd bij N.V. Dok- en Scheepsbouw Maatschappij “Makkum” in Makkum en werd op 12 maart 1962 te water gelaten. Het schip vervoerde vrachten tot ze verkocht werd in 1975. Ze werd omgedoopt in Azolla en in 1978 wordt ze weer verkocht en omgedoopt in ALK.

In augustus 1970 figureerde de Noordborg in een aflevering van de bekende t.v. serie "Pipo de Clown" Pipo's reis naar Bizarra". Daarvoor werd zelfs de woonwagen aan dek gehesen en vertrok het schip elke morgen van de Wagenborg Terminal in Delfzijl voor opname's op de Eems. Op 28 maart 1991 loopt de Alk bij Wells Next the Sea aan de grond, ze wordt weer vlot getrokken maar zal nooit meer varen. In 1992 wordt ze omgedoopt in Casper. Het is dan de bedoeling het schip te restaureren en te behouden voor het nageslacht. Door allerlei redenen bureaucratie, ziekte en tegenslag komt van het opknappen weinig terecht.

In 2009 wordt het schip aangekocht door D. v.d. Kamp Shipsales B.V., en weer omgedoopt naar de oorspronkelijke naam Noordborg. Dick van der Kamp, de huidige eigenaar probeert fondsen bij elkaar te brengen om de Noorderborg te restaureren en in originele staat te brengen. De Noordborg zou een museum functie kunnen krijgen in de Museum haven van Delfzijl. Of de hutten zouden geschikt gemaakt kunnen worden als bed & breakfast bestierd door een beheerdersechtpaar. Ook Radio Havenstad FM uit Delfzijl heeft belangbeheerd door een echtpaar stelling getoond om zich te vestigen in het ruim van de Noordborg. Een educatieve functie is ook denkbaar. Een samenwerkingsverband met de Zeevaartschool van de Noorderpoortcollege in Delfzijl. Een werk /leer project. De bedoeling is om de Noordborg als museumschip in te richten en te verkopen maar tot op de dag van vandaag zijn er vele plannen rond dit schip bedacht maar ligt ze nog steeds te wachten op betere tijden.

Door Siemon Tuik

artikel in dagblad van het noorden

Reacties