U bent hier

Archeologie studenten Saxion starten duikopleiding

Binnen de bacheloropleiding Archeologie van Saxion in Deventer bestaat de mogelijkheid om je te specialiseren in maritieme archeologie. De afgelopen jaren hebben de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Saxion nauw samengewerkt om deze specialisatie vorm te geven. Medewerkers van het Maritiem programma van de RCE leverden een bijdrage aan het onderwijs door diverse colleges te verzorgen. Er is altijd veel enthousiasme voor deze colleges.

Diverse studenten en alumni specialiseren zich in de maritieme archeologie, onder andere via stages bij de RCE, afstudeeronderzoeken, duikopleidingen en masteropleidingen. Om de studenten nog beter voor te bereiden op de praktijk heeft het Maritiem Programma aan Saxion gevraagd om studenten in een vroeg stadium van hun opleiding te faciliteren voor deze specialisatie. Daartoe zijn onlangs een aantal initiatieven uitgewerkt. Zo is er met de Deventer duikvereniging NoBaToWa een opleidingstraject opgezet, gaan studenten meewerken aan maritieme onderzoeksprojecten en wordt de mogelijkheid voor het volgen van NAS opleidingen onderzocht. De belangstelling onder de studenten is groot en een eerste groep start in februari met hun scuba duikopleiding. Het initiatief moet de basis leggen voor een verdere ontwikkeling als maritiem archeoloog. Verdere specialisatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het volgen van een opleiding tot beroepsduiker, of een masteropleiding op het gebied van maritieme- en scheepsarcheologie. 

Reacties